אודות

קרן פרטית שהוקמה במטרה לעודד פעילות עסקית ויצירת מקומות עבודה בגליל. 
קרן הגליל, מאפשרת לתושבי האזור אשר מעוניינים להקים עסק חדש או שיש ברשותם עסק קיים לקבל הלוואה בתנאים נוחים במיוחד.
 
מטרות הקרן:                                                                              
א. עידוד יצירת מקומות עבודה בגליל בתחומי תעשייה, תיירות וחקלאות.   
ב. עזרה ביצירת תהליך אשר יניע כלכלית עסקים נוספים בגליל.              
ג. עידוד הגירת הון, ידע ואנשים לגליל.
 
קרן הגליל הוקמה ע"י בוב גוטסמן בשנת 2004 עם השנים נוספו תורמים נוספים לקרן.
הנהלת הקרן מורכבת מנציגים בכירים בתחום התעשייה.
 הקרן מנוהלת על ידי מנחם זילברקלנג תעשיין ומרצה לכלכלה.
 
עיקר תנאי הקרן:
סכום ההלוואה : 100,000-160,000₪ (כולל 10,000 ש"ח לכיסוי דמי הטיפול)
תקופת ההלוואה: עד 48 חודשים.
ההלוואה ניתנת כנגד ערבות של לפחות שני ערבים טובים בעלי הכנסה חודשית מינימאלית של 8,000 ₪ נטו שעובדים לפחות שנה במקום העבודה.

במידה והערבים אינם עומדים בתנאי ההכנסה נטו – מספר הערבים הנדרש גבוה יותר.


תנאי הלוואה:

ההלוואה אינה צמודה וללא ריבית, למעט במצב בו ישנם פיגורים בתשלום- במצב זה יהיו חיובים נוספים.


עלות ההלוואה: 

עלות פתיחת תיק 470 ₪ משולם ישירות לעוגן - הקרן להלוואות ללא ריבית.


דמי טיפול בהקמת ההלוואה בסך 6% (פלוס מע"מ) ישולמו עם קבלת כספי ההלוואה .הערה - לא תשולם ריבית בגין ההלוואה למעט באם תוגש תביעה משפטית כנגד הלווה בגין אי עמידה בתנאי ההלוואה.      
 
 
*עומד בדרישות הדת של היהודים והמוסלמים בנושא איסור ריבית
אין לראות במידע זה משום הצעה לקבלת הלוואות אלה הזמנה להציע הצעות.
קרן הגליל שומרת לעצמה את הזכות לשנות בכל עת את התנאים להעמדת הלוואות לפי שיקול דעתה הבלעדי.