אודות

קרן פרטית שהוקמה במטרה לעודד פעילות עסקית ויצירת מקומות עבודה בגליל. 
קרן הגליל, מאפשרת לתושבי האזור אשר מעוניינים להקים עסק חדש או שיש ברשותם עסק קיים לקבל הלוואה בתנאים נוחים במיוחד.
 
מטרות הקרן:                                                                              
א. עידוד יצירת מקומות עבודה בגליל בתחומי תעשייה, תיירות וחקלאות.   
ב. עזרה ביצירת תהליך אשר יניע כלכלית עסקים נוספים בגליל.              
ג. עידוד הגירת הון, ידע ואנשים לגליל.
 
קרן הגליל הוקמה ע"י בוב גוטסמן בשנת 2004 עם השנים נוספו תורמים נוספים לקרן.
הנהלת הקרן מורכבת מנציגים בכירים בתחום התעשייה.
 הקרן מנוהלת על ידי מנחם זילברקלנג תעשיין ומרצה לכלכלה.
 
עיקר תנאי הקרן:
סכום ההלוואה : 100,000-180,000₪ (כולל כ - 10,000 ש"ח לכיסוי דמי הטיפול)
תקופת ההלוואה: עד 48 חודשים.
ההלוואה ניתנת כנגד ערבות של ערב בעל הכנסה חודשית מינימאלית של 8,000 ₪ נטו שעובד לפחות שנה במקום העבודה ובעל עבר בנקאי נקי.

במידה והערב אינו עומד בתנאי ההכנסה נטו – מספר הערבים הנדרש גבוה יותר.


תנאי הלוואה:

ההלוואה אינה צמודה וללא ריבית, למעט במצב בו ישנם פיגורים בתשלום- במצב זה יהיו חיובים נוספים.


עלות ההלוואה: 

עלות פתיחת תיק 470 ₪ המנוכים ישירות מההלוואה - במידה ומאושרת הלוואה.

דמי טיפול בהקמת ההלוואה בסך 6% (פלוס מע"מ) ישולמו לאחר קבלת כספי ההלוואה .הערה - לא תשולם ריבית בגין ההלוואה למעט באם תוגש תביעה משפטית כנגד הלווה בגין אי עמידה בתנאי ההלוואה.      
 
 
*עומד בדרישות הדת של היהודים והמוסלמים בנושא איסור ריבית
אין לראות במידע זה משום הצעה לקבלת הלוואות אלה הזמנה להציע הצעות.
קרן הגליל שומרת לעצמה את הזכות לשנות בכל עת את התנאים להעמדת הלוואות לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 

 

 * עדכון 7.21