תהליך קבלת הלוואה

תהליך קבלת ההלוואה פשוט ומהיר יחסית:
הגשת בקשה:
הגשת בקשה ראשונית באמצעות טופס "בקשה ראשונית"(לינק פעיל)  
קבלת אישור עקרוני להמשך התהליך מנציגי הקרן (בדרך כלל 2-4 ימי עסקים)
הגשת תוכנית עסקית.

התוכנית חייבת לעמוד בקווים המנחים להגשת תוכנית עסקית. (לינק פעיל) 
הערה - מומלץ להיעזר ביועץ עסקי להכנת התוכנית.
 
אישור בקשה:
פגישה עם מנהל הקרן במקום העסק הקיים או המתוכנן.
ועדת ההלוואות של קרן הגליל תדון בבקשה.
תשובת הוועדה תשלח למגיש התוכנית העסקית במייל תוך כ-15 ימי עסקים מיום הגשת התוכנית העסקית כולל כל הנספחים הדרושים.
דוגמא לטופס אישור הלוואה (לינק לדוגמא)
 
מימוש ההלוואה:
החתמת הערבים על הסכם הלוואה (לינק לדוגמא), תצהיר (לינק לדוגמא)וכתב ערבות (לינק לדוגמא)בפני נציג הקרן (שלושה מוקדי החתמה: כרמיאל, כפר סבא, ירושלים).
החתמת הבנק של הלווים על הוראה לחיוב החשבון לטובת האגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית (לינק לדוגמא).
חתימת הלווים על מסמכי ההלוואה בפני נציג הקרן (לינק לדוגמא).

בשותפות לא רשומה  - יחתמו כל השותפים ובני זוגם.
בחברה – יחתמו מנהל החברה וכל בעלי המניות  כולל בנות הזוג. (להחתמה יש להביא את חותמת החברה).

 
קבלת כספי הלוואה:
קבלת כספי ההלוואה בהתאם להתקדמות הביצוע של התוכנית העסקית ובאישור מנהל הקרן. (יש להפקיד בידי מנהל הקרן המחאה לתשלום דמי הטיפול לפני קבלת כספי ההלוואה).