תהליך קבלת הלוואה

תהליך קבלת ההלוואה פשוט ומהיר יחסית:
הגשת בקשה:
הגשת בקשה ראשונית באמצעות טופס "בקשה ראשונית" מופיע בסרגל הכלים של האתר. 
קבלת אישור עקרוני להמשך התהליך מנציגי הקרן (בדרך כלל 2-4 ימי עסקים)
הגשת תוכנית עסקית.

התוכנית חייבת לעמוד בקווים המנחים להגשת תוכנית עסקית.  
הערה - מומלץ להיעזר ביועץ עסקי להכנת התוכנית.
 
אישור בקשה:
פגישה עם מנהל הקרן במקום העסק הקיים או המתוכנן.
ועדת ההלוואות של קרן הגליל תדון בבקשה.
תשובת הוועדה תשלח למגיש התוכנית העסקית במייל תוך כ-15 ימי עסקים מיום הגשת התוכנית העסקית כולל כל הנספחים הדרושים.

 
מימוש ההלוואה:
החתמת הערבים על הסכם הלוואה, תצהיר וכתב ערבות בפני נציג הקרן (שלושה מוקדי החתמה: כרמיאל, כפר סבא, ירושלים).
החתמת הבנק של הלווים על הוראה לחיוב החשבון ל"עוגן - הקרן להלוואות ללא ריבית" (לינק לדוגמא).
חתימת הלווים על מסמכי ההלוואה בפני נציג הקרן .


 
קבלת כספי הלוואה:
קבלת כספי ההלוואה בהתאם להתקדמות הביצוע של התוכנית העסקית ובאישור מנהל הקרן. (יש להפקיד בידי מנהל הקרן המחאה לתשלום דמי הטיפול לפני קבלת כספי ההלוואה).