אישור הלוואה

הננו להודיעך שלבקשתך וועדת ההלוואות של קרן הגליל אישרה עקרונית הלוואה

ל:  ...........................

בסך :  ................. ₪

לתקופה של: .............  חודש

אישור סופי של ההלוואה יתקבל לאחר גמר קבלת הנתונים החסרים.

 

אנא עדכן את הלקוח לגבי האישור העקרוני ועדכנו לגבי המשך התהליך. להזכירך :

 

1.על הלווה להשלים את החסרים בתיק הבקשה , כמפורט :

נתוני ערב טוב – הכנסה מעל 8,000 ₪ . בעל ותק של שנה לפחות במקום עבודה , עם עבר בנקאי נקי וללא הלוואה פתוחה בקרן הגליל.

 

נתוני הערב הנדרשים:

  •  3  תלושי שכר אחרונים של הערב/ אישור הכנסה מרו"ח לעצמאים 
  • צילום ת.ז כולל ספח של הערב והלווים 
  • מספרי טלפון נייד ונייח (אם יש) של הערב והלווים
  • כתובת מלאה של כל המעורבים הכוללת: רחוב, מס' בית  ו/ או ת.ד, ישוב, מיקוד 

 

 2. החתמת הבנק על הוראת לחיוב חשבון לטובת: עוגן - הקרן להלוואות ללא ריבית.  קוד מוסד 39712.

 

3. תיאום החתמת הערב והלווים (כולל בני זוגם), באחד ממוקדי ההחתמה:

משרד הקרן – בכרמיאל . טלפון לתיאום – 052-2364423

משרד ענבל מבס – בכפר סבא. טלפון לתיאום – 054-6785456

משרדי האגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית. רחוב רבקה 29 בירושלים.

 

4. במעמד ההחתמה:

 

  • על הערבים והלווים להזדהות באמצעות תעודת זהות כולל ספח.

  • מסירת אישור הוראת קבע – אנא הנחה את הלווה להוריד את הטופס מהאתר ולהגיע עם האישור.

  • הלווה יפקיד בידי המחתים שיק על סך החלק היחסי של דמי הטיפול.